دسته بندی

فرهنگ ترک

رسالت تورک اپ بر این است که به معرفی اقوام ترک زبان ایران، فرهنگ اقوام ترک زبان، آداب و رسوم ترک ها، جغرافیای اقوام ترک، تاریخ غنی ترک زبانان، زبان زیبای ترکی، جاذبه های گردشگری و توریستی مناطق ترک زبان ایران و هر انچه به شناخت بهتر این قوم اصیل ایرانی کمک می کند بپردازد.